adblue-werking

Kosten Adblue uitschakelen/verwijderen

In het geval van adblue storingen kan zonder problemen het adblue-systeem volledig uitgeschakeld worden, de kosten zijn 350 euro. Er hoeft geen adblue meer getankt te worden, en alle foutmeldingen zullen permanent wegblijven.

Waarom gebruikt een auto Adblue?

Een dieselauto produceert naast roetdeeltjes ook stikstofoxiden (NOx). Het Adblue systeem is ontwikkeld om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen zodat de auto schoner voor het milieu wordt er hierbij aan de Euro-6 norm voldoet. 

Hoe werkt Adblue?

De Adblue (Ureum-vloeistof) wordt vanuit een adbue-reservoir door een ureum-pomp in het uitlaatsysteem geïnjecteerd, hierdoor komt ammoniak vrij welke vervolgens in de SCR (Selective Catalytic Reduction katalysator) voor een chemische reactie zorgt. De schadelijke NOx wordt omgezet in de neutrale stoffen stikstof en water.

Zonder AdBlue door de APK?

Sinds kort is bepaald dat vanaf 1 januari 2023 bij de APK een roetdeeltjestester wordt gebruikt om te controleren of een roetfilter aanwezig én werkend is. Echter na het Adblue systeem verwijderen blijft het roetfilter gewoon werken. Een APK-keurmeester controleert niet specifiek of een adblue-module aanwezig is.

Gevolgen van Adblue problemen:

Het komt vaak voor dat het adblue-systeem storingen veroorzaakt of volledig defect gaat. Problemen kunnen ontstaan aan de adblue-tank, ureumpomp, NOx sensor, adblue-aanstuurmodule, motorcomputer of aan bedrading van een van deze onderdelen. Diagnose stellen en reparatie kan duizenden euro's kosten en geeft geen garantie op een blijvend werkend systeem. Na storing kan er nog maar een beperkt aantal km met de auto gereden worden, hierna zal de auto niet meer starten. Uitschakelen van het adblue systeem is een goedkope en permanente oplossing.

Foutcode P20E8

In geval van een adblue storing wordt vaak foutcode P20E8 getoond; de druk van adblue/urea is te laag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een dealer schrijft als oplossing voor een nieuwe pomp of tank, met als kosten plaatje 1200 tot 2000 euro. 
Tevens is er geen garantie dat het probleem niet terug komt. Het uitschrijven van het adblue systeem is wel een permanente oplossing en daarbij ook vele malen goedkoper. Er kunnen een hoop verschillende foutcodes getoond worden, maar in geval van een adblue probleem zal meestal het dashboard lampje branden, al dan niet met een melding dat nog maar een x-aantal km gereden kan worden voordat de auto niet meer gestart kan worden.

Locatie-adres adblue uitschrijven;

Chat openen
Direct advies